Haringen in Slot Oostende

Volgende week woensdag 21 juni vindt de grootste haringparty van Zeeland plaats in Slot Oostende in Goes. Tot 15.00 is Slot Oostende voor iedereen geopend, daarna voor iedereen die zich voor dit bijzondere event heeft ingeschreven via haringparty.nl.

De haringparty past in de grote reeks evenementen waardoor Slot Oostende zich kenmerkt. Er worden bierproeverijen georganiseerd en de Stichting Historisch Slot Oostende organiseert er het hele jaar door allerlei activiteiten, zoals een middeleeuwse dag, een jazzcafé of lezing. De restaurantzalen van deze Goese herberg liggen rond de centrale brouwzaal, die als café dienst doet.

Met de vernieuwing in de 13e eeuw van de verdedigingswerken van de stad Goes wordt de basis gelegd voor Slot Oostende.  De lokale edelman Jan van Oostende maakt eind 15e eeuw een compleet uit steen opgetrokken stadskasteeltje met een hoektoren en pinakels op de voorgevel. Ook zet hij bijgebouwen neer. Dat hij het slot echt vorm heeft gegeven, is waarschijnlijk ook de reden dat het naar hem is vernoemd.

Na Jans dood vervult Slot Oostende allerlei bijzondere functies vervullen. Er worden nonnen gehuisvest die op de vlucht zijn voor de reformatie, het is een tijdje een hospitaal en zelfs komen er paardenstallen. Begin 19e eeuw zit er een tabaksfabriek, daarna krijgt het een horecafunctie.

Meer weten? Klik op Slot Oostende in Goes!