Nieuw: Wesseling in Dwingeloo

Nieuw op onze site: Hotel & Restaurant Wesseling, daterend uit 1662, wanneer voor het eerst sprake is van ‘bierleveranties’ door de toenmalige herbergier, ene Jacob Koning. Enkele jaren later, in 1668, vergadert volgens de archieven het Sint-Antoniusgilde in de herberg van Koning. En ook nu nog komt het Sint-Antoniusgilde jaarlijks één hele dag bijeen in Hotel Wesseling (dat is pas levende geschiedenis).

In 1750 wordt het pand flink verbouwd en een muuranker uit die tijd in het café van Hotel Wesseling is daarvan nog steeds getuige. In 1822 (we zijn dan alweer 5 generaties verder) hertrouwt de weduwe van de laatste Koning met Jan Hendriks Barelds die ook zijn naam aan de uitspanning geeft. Zijn zoon Jacob Barelds laat in 1914 de herberg aan zijn neef Jan Wesseling na. Die laat een jaar later het vervallen pand afbreken en bouwt een nieuwe herberg die in 1930 wordt overgenomen door alweer een neef, nu Hendrik Wesseling genaamd.

Vervolgens wordt alles nog professioneler, want in 1957 neemt zoon Hendrik jr. de zaak over van vader Hendrik sr. na de opleiding aan de Hogere Hotelschool in Den Haag. Samen met zijn echtgenote Ebolina Oosterhuis bouwt hij de herberg gestaag uit tot een modern hotel-restaurant. In 1995 nemen zoon Erik en dochter Annemarie Hotel & Restaurant Wesseling over van hun vader en sinds 2012 zetten Annemarie Wesseling en haar echtgenoot Mark Bergmans het getweeën voort.

Meer weten? Bezoek dan Wesseling op onze site.