Nieuw: De Keurvorst in Ravenstein

Ravenstein – het ligt aan de Maas, in Noord-Brabant, met uitzicht op Gelderland aan de overzijde. Het is een bijzonder gebied, dat lange tijd een aparte positie in ons land innam omdat het buitenlands bezit was. Onder meer van keurvorsten. En dat leidde weer tot de naam van de nieuwste herberg op onze website: De Keurvorst in Ravenstein.

Logement met uitspanning
De stadsherberg, gelegen midden in Ravenstein, wordt voor het eerst genoemd kort na de verwoestende stadsbrand van 1606. Na wat incidentele vermeldingen in de archieven is 1710 het volgende jaartal van belang, als Jan van Merlo de herberg met de naam De Roskam bestiert, als logement met een uitspanning voor 12 paarden.

De Amerikaan
In 1793 komt de naam De Keurvorst voor het eerst voor en bijna 100 jaar later wordt het uit twee woonhuizen bestaande pand eigendom van Henri van Hall, bijgenaamd De Amerikaan. In 1927 zetten zijn dochters Elisabeth, Laura en Johanna zijn werk voort. Na 1964, wanneer alle zussen Van Hall zijn overleden zijn, leidt de herberg een wat wankel bestaan tot in 1978 Anneke en Jan van den Berg de zaak overnemen. In 1999 volgt zoon Han van den Berg zijn ouders op en voert geleidelijk een verbouwing door, resulterend in een fraai hotelgedeelte met 9 gemoderniseerde kamers.

Meer weten? Bezoek dan De Keurvorst op onze site.